Arbetsplats som tjänst

Vi ger dig arbetsro och tar fullt ansvar för din IT. Med Arbetsplats som tjänst skräddarsyr vi lösningen efter dina behov och inkluderar licenser, support och hårdvara. Vi blir din IT avdelning där allt ingår i den fasta månadskostnaden. Så att du alltid får det där lilla extra.

Här har vi full dokumentation av er IT och är er single-point-of-contact för alla IT relaterade frågor.

Vi sköter all kontakt gentemot 3:e partsleverantörer. Oavsett hur det ser ut hos dig så tar vi ansvar för att er IT fungerar, på det sätt som ni förväntar er att den skall fungera.

I Arbetsplats som tjänst tar vi ansvar för den hårdvara ni behöver. Tjänsten ger er full service under hårdvarans hela livscykel och innefattar allt från beställning, installation, övervakning, uppdatering, service och support till avveckling av föråldrad utrustning.

Enkelt att budgetera fast pris per månad.