Endit Care för en tryggare och smidigare
hanterad IT-miljö.

Med Endit Care får företag i alla storlekar tillgång till säkra och optimerade IT-tjänster,
så att ni kan öka er produktivitet, spara tid och pengar samt frigöra värdefulla resurser.

Med övervakning 24/7 hinner vi fånga upp en stor del av de problem som annars hade påverkat din dagliga verksamhet.


Personlig, snabb och kompetent IT-support med koll på just din IT-miljö.

Vi på Endit strävar alltid efter att våra kunders IT-miljö ska fungera så bra som möjligt. Här får du hjälp med användarfrågor, felavhjälpning och felsökning samt installation och konfiguration.

Vi tar ett personligt ansvar för din IT-miljö. När du ringer oss så kommer vi veta vem du är.


Kontinuerlig drift, övervakning, larm och åtgärdande av fel, programuppdateringar, servicekontroller och såhär fungerar det.

Vi arbetar proaktivt med Endit Care.

Med vår agent installerad har vi möjligheten att fjärrstyra och kontinuerligt övervaka din IT-miljö, så att vi alltid har koll på hur dina klienter, servrar och mobila enheter mår och vi kan lösa problemen innan de påverkar din arbetsdag.

Programuppdateringar och programvara installeras och uppdateras direkt med hjälp av vårt RMM (Remote Monitoring and Management tool). Detta hjälper och varnar oss vid eventuella fel och ger oss de verktygen vi behöver för att kvalitetssäkra din IT-miljö.

Support Bronze Silver Gold
Servicedesk
Fjärrstyrning
Konto-administration (AD, Office 365 etc)
IT-support (remote, telefon)
Felsökning med åtgärd
Drift och underhåll Bronze Silver Gold
Övervakning 24/7
Inventering av hård & mjukvara
Säkerhetsuppdateringar
Antivirus
Programuppdateringar
Klient Backup
IT-rutiner Bronze Silver Gold
Beställningsrutiner
Avstämningsmöten Årsvis Kvartalsvis