IT behoven förändras ständigt. Med en finansiering och hyreslösning från oss, får du omedelbar service och support och kan lätt anpassa dig till nya situationer.

Allmänna fördelar med finansiering:

  • Ni kan fördela stora initialkostnader till mer hanterbara månadskostnader, vilket gör det möjligt för er att anskaffa den teknologi ni behöver då behovet är som störst.
  • Ni kan förnya er teknologi i enlighet med verksamhetens behov och undviker att dras med föråldrad utrustning.
  • Vi kan skräddarsy en betalplan som passar just er verksamhet och budgetsituation.

Ekonomiska fördelar med finansiering:

  • Minska den totala ägandekostnaden genom att ta ett strukturerat grepp över anskaffning, användning och avyttring av IT-utrustning.
  • Uppnå en effektivare skatteförvaltning – hela hyresbeloppet inklusive ränta är vanligen 100% avdragsgillt.
  • Maximera IT-budgeten, samtidigt som ni frigör kapital och krediter för investeringar i andra områden med högre avkastning.
  • Förenklad budgetering genom fasta hyresavgifter under hela avtalstiden.